DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kardiyoloji Derneği Çalışma Grupları tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen, TKD “Kardiyobahar” Kardiyoloji Bahar Güncellemesi Toplantısı 07 - 10 Mart 2024 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Elexus Hotel Kongre Merkezinde düzenlenecektir.

Yakın zamanda yayınlanmış kılavuz değişikliklerini etraflıca gözden geçireceğiz. Teorikten pratiğe kılavuz oturumları ile ülkemiz gerçeklerine uygun güncel tedavilerin nasıl olması gerektiğini tartışacağız.

İlginç ve tartışmalı olguların bilimsel bir platformda gözden geçirilmesi önemlidir ve mesleki gelişmemize katkısı büyük olmaktadır. Bu nedenle toplantımızda olgu odaklı oturumlara bu yıl daha fazla yer veriyoruz.

Son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Kıbrıs’ta TKD “Kardiyobahar” Kardiyoloji Bahar Güncellemesi Toplantımızda görüşmek ümidi ile çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Muzaffer Değertekin
TKD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Dursun Aras
TKD Başkan Yardımcısı
KURULLAR


 • YÖNETİM KURULU

 • Başkan Muzaffer Değertekin
 • Başkan Yardımcısı Ertuğrul Okuyan
 • Başkan Yardımcısı Dursun Aras
 • Genel Sekreter Bülent Mutlu
 • Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ertürk
 • SaymanEralp Tutar
 • ÜyeFahriye Vatansever Ağca
 • ÜyeCan Yücel Karabay
 • ÜyeSerdar Sevimli
 • ÇALIŞMA GRUPLARI

 • Aritmi Çalışma Grubu
 • Girişimsel Kardiyoloji Birliği Çalışma Grubu
 • Hipertansiyon Çalışma Grubu
 • Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu
 • Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu
 • Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu
 • Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grubu
 • Koruyucu Kardiyoloji ve Ateroskleroz Çalışma Grubu
 • Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu
 • Kardiyolojide Dijital Sağlık ve Yapay Zeka Çalışma Grubu
 • PROJE GRUPLARI

 • Hemşirelik ve Teknikerlik Proje Grubu
 • Kardiyoonkoloji Proje Grubu
 • Klinik Çalışmalar Uygulama ve Eğitim Proje Grubu
 • Uzay ve Havacılık Kardiyolojisi Proje Grubu
BİLİMSEL PROGRAM


SALON A SALON B
13:15 AÇILIŞ
13:30 - 14:20 YAPISAL KALP HASTALIKLARI GİRİŞİMLERİNDE EN ÖNEMLİ SORU(N): HASTA SEÇİMİ VE ENDİKASYONLAR
Oturum Başkanları: Asım Oktay Ergene, Ömer Kozan
13:30 - 13:40 LAA Kapatılmasında Güncel Endikasyonlar ve Hasta Seçimi
Barış Kılıçaslan
13:40 - 13:50 PFO Kapatılmasında Güncel Endikasyonlar ve Hasta Seçimi
Ahmet Altuğ Çinçin
13:50 - 14:00 İzole Triküspid Yetmezliğinde Güncel Müdahale Endikasyonları: Kime Cerrahi Kime Perkütan Girişim?
Hüseyin Bozbaş
14:00 - 14:10 İzole Pulmoner Kapak Hastalıklarında Güncel Müdahale Endikasyonları? Kime Cerrahi Kime Perkütan Girişim?
Adnan Burak Akçay
14:10 - 14:20 Tartışma
14:20 - 14:30 ARA
14:30-15:20 NASIL YAPALIM?: SOL DAL PACİNG
Oturum Başkanları: Ahmet Vural, Serkan Topaloğlu
TKD GENÇ KATATER LABORATUVARINDA KABUS SENARYOLAR
Oturum Başkanları: Mehmet Timur Selçuk, Kerim Esenboğa
Panelistler: Ahmet Anıl Başkurt, Mustafa Karanfil
14:30 - 14:40 İleti Sistemi Anatomisi ve Sol Dal Pacing İçin Uygun Hasta Seçimi
Evrim Şimşek
LMCA Bifurkasyon Stentleme Sonrası Masif GIS Kanama Gelişen Hasta
Kubilay Erselcan
14:40 - 14:50 Sol Dal Pacing Tekniği
Burak Hünük
Preop Değerlendirmede 3 Damar+ LMCA Lezyonu Saptanan ve Malignite Nedeniyle Operasyon Planlanan Hasta
Büşra Mavi
14:50 - 15:00 Prosedürel Komplikasyonlar ve Uzun Dönem Riskler
Mehmet Zülkif Karahan
CTO İşleminde Distal Rüptür Gelişen Hasta
Yücel Kanal
15:00 - 15:10 LOT-CRT ve Sol Dal Pacingde Programlama
Uğur Canpolat
Elektif PKG İşlemi Sırasında No Reflow Gelişen Hasta
Yunus Emre Özbebek
15:10 - 15:20 Tartışma
15:20 - 15:50 KAHVE MOLASI
15:50-16:40 KEF-KY TANISINDA MULTİMODALİTE GÖRÜNTÜLEMENİN ROLÜ
Oturum Başkanları: Gökhan Kahveci, Elif Eroğlu Büyüköner
TKD GENÇ DİJİTAL SAĞLIK
Oturum Başkanları:Ufuk İyigün, Asim Enhoş
Panelistler: Göksel Çinier, Yusuf Bozkurt Şahin
15:50-16:00 Yıl 2024, KEF-KY Şüphesinde, Tanı Algoritmasında Neredeyiz?
Selcen Yakar Tülüce
Sağlıkta Gelecek - Yapay Zeka ve ChatGPT
Yunus Emre Özbebek
16:00-16:10 KEF-KY Hastasını Değerlendirirken Temel ve İleri Ekokardiyografik Yöntemlerin Rolü Nedir?
Pelin Karaca Özer
Şimdi İskemik Olayları Önleme Saati
Serkan Bulguroğlu
16:10-16:20 KEF-KY Hastasını Değerlendirirken Kardiyak MRG Yöntemlerinin Rolü Nedir?
Begüm Uygur
Acil Serviste Kardiyoloğa Gerek Yok mu?
Adem Aktan
16:20-16.30 KEF-KY Hastasını Değerlendirirken Nükleer Tıp Tekniklerinin Rolü Nedir?
Elif Özdemir
Yapay Zeka ve Teletıp Yüzünden Tıp Hekimleri Değersizleşiyor mu?
Özkan Karaca
16:30-16:40 Tartışma
16:40 - 16:50 ARA
16:50-17:40 POLİKLİNİĞE GELEN KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARINDA AKLIMDAKİ SORULAR
Oturum Başkanları: Nihan Kahya Eren, Hakan Altay
TKD GENÇ KARDİYOVASKÜLER KORUMADA GÜNCEL HEDEFLERE NE KADAR UZAĞIZ?
Oturum Başkanları: Ramazan Topsakal, Oğuzhan Birdal
Panelistler: İnanç Artaç, Ozan Oğuz
16:50-17:00 Kalp Yetersizliği Hastasında Diüretik Tedavinin Yönetimi Nasıl Olmalıdır?
Taner Şen
Hipertansiyonda Güncel Hedefler ve Tedavi Seçenekleri
Yusuf Demir
17:00-17:10 Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Tanısını Nasıl Koyalım?
Hakkı Kaya
Dislipidemide Güncel Hedefler ve Tedavi Seçenekleri
Elif Eser
17:10-17:20 Kalp Yetersizliği Tedavisini Nasıl Optimal Hale Getirmeliyim?
Zübeyde Bayram
Diyabetes Mellitusta Güncel Hedefler ve Tedavi Seçenekleri
Ali Çoner
17:20-17:30 Hangi Kalp Yetersizliği Hastasını Nakil Listesi İçin Yönlendirmeliyim?
Burcu Demirkan
Obezite ile Mücadele ve Tedavi Seçenekleri 
Bülent Özlek
17:30-17:40 Tartışma

SALON A SALON B
08:30-09:20 PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA KLİNİK SENARYOLAR
Oturum Başkanları: Akif Serhat Balcıoğlu, Mustafa Karabacak
TKD GENÇ GÖRÜNTÜLEME - KAPAK DARLIKLARINDA EKOKARDİYOGRAFİ - BANA EN İYİ İPUÇLARINIZI GÖSTERİN
Oturum Başkanları:Mustafa Ozan Gürsoy, Duygu İnan
Panelistler: Örsan Deniz Urgun, Arda Güler
08:30-08:40 Karotis Arter Darlığı: Nasıl Yaklaşmalıyım; Tedavi Seçeneklerim Nedir?
Ömer Çelik
Aort Darlığı Değerlendirilmesinde Transtorasik Ekokardiyografi
Elif Güçlü
08:40-08:50 Hastam Kardiyak Girişim Esnasında İnme Yaşadı: Nasıl Yaklaşmalıyım?
Önder Bilge
Aort Darlığı Değerlendirilmesinde Transözefageal Ekokardiyografi
Ayça Arslan
08:50-09:00 Vasküler Kladikasyosu Olan Hastaya Yaklaşım
Çağrı Yayla
Mitral Darlığı Değerlendirilmesinde Transtorasik Ekokardiyografi
Hasan Sarı
09:00-09:10 Kardiyolog Gözüyle Diyabetik Ayak Hastalarına Yaklaşım
Göksel Dağaşan
Mitral Darlığı Değerlendirilmesinde Transözefageal Ekokardiyografi
Emir Derviş
09:10-09:20 Tartışma
09:20-09:30 ARA
09:30-10:20 YÜKSEK RİSKLİ HASTALARDA DİSLİPİDEMİ TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Lale Tokgözoğlu, Barış Güngör
TKD GENÇ KALP YETERSİZLİĞİ KARŞIT GÖRÜŞ
Oturum Başkanları: Bülent Mutlu, Ali Kemal Kalkan
Panelistler: Duygu Genç Albayrak, Murat Çap
09:30-09:40 Koroner Olay Yaşayan Hastalarda Yüksek Risk Tanı ve Tedavisi
Özcan Başaran
DEF-KY Güncel Kılavuzların Önerdiği Medikal Tedaviyi Nasıl Başlamalıyım? Nasıl Titre Etmeliyim? - 4'lü Tedaviyi Aynı Anda Başlarım En Kısa Sürede Maksimum Doza Çıkarım
Nazlı Turan Şerifler
09:40-09:50 Ailesel Hiperlipidemide Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Bahadır Kırılmaz
DEF-KY Güncel Kılavuzların Önerdiği Medikal Tedaviyi Nasıl Başlamalıyım? Nasıl Titre Etmeliyim? - 4'lü Tedaviyi Aşamalı Başlarım Tolerasyona Gönde Basamak Basamak Maksimum Doza Çıkarım
Selvi Öztaş
09:50-10:00 Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Yaklaşım
İrfan Veysel Düzen
Kalp Yetersizliği Hastalarında Dirençli Konjesyona Yaklaşım - Diüretik Kombinasyonu ve İnotropik Tedavi
Müge Tezer
10:00-10:10 Yüksek Riskli Hastada Rezidüel Risk Yönetimi
Deniz Demirci
Kalp Yetersizliği Hastalarında Dirençli Konjesyona Yaklaşım - UF ya da Periton Diyalizi
Mustafa Candemir
10:10-10:20 Tartışma
10:20-10:40 KAHVE MOLASI
10:40-11:30 UZUN DÖNEM SONUÇLARINI GÖZ ÖNÜNE ALARAK TAVİ İŞLEMİ YAPTIM
Oturum Başkanları: Dayimi Kaya, Telat Keleş
PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYONDA YENİLİKLER
Oturum Başkanları: Mehmet Akbulut, Bahri Akdeniz
10:40-10:50 Tavi Sonrası Koroner Girişim Gereksinimi Olacak Hastalarda Kapak Seçimi
A) Kapak Seçimi Önemlidir
Hüseyin Dursun
Ko-Morbiditesi Olmayan PAH Hastalarına Yaklaşım
Mehmet Kaplan
10:50-11:00 Tavi Sonrası Koroner Girişim Gereksinimi Olacak Hastalarda Kapak Seçimi
B) Kapak Seçimi Önemli Değil
Bektaş Murat
Ko-Morbiditesi Olan PH Hastalarına Yaklaşım
Murat Meriç
11:00-11:10 Predilatasyon
A) Sadece Aşırı Kalsifik Kapak ise Yaparım
Mehmet Balin
Ekokardiyografiden - Kateterizasyona (TRV 2.6-3.4 Olan) Hastalara Yaklaşım
Ergün Barış Kaya
11:10-11:20 Predilatasyon
B) Kalsifikasyon Tek Belirleyici Değil
Levent Cerit
PAH‘da Yeni Tedavi Modaliteleri
Gülten Taçoy
11:20-11:30 Tartışma
11:30-11:45 ARA
11:45-12:30 UYDU SEMPOZYUMU
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde; Kadın Kalp Sağlığı

Moderatör: Lale Tokgözoğlu
Konuşmacılar: Meral Kayıkçıoğlu, Hülya Çiçekçioğlu, Özge Telci Çaklılı
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:20 YATIRILARAK TEDAVİ EDİLEN KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARINDA DİĞER PROBLEMLER
Oturum Başkanları: Özlem Yıldırımtürk, Ahmet Çelik
TKD GENÇ ARİTMİ 1
Oturum Başkanları: Ali Timuçin Altın, Kamil Gülşen
Panelistler: Hüseyin Tezcan, Murat Demirci
13:30-13:40 Kalp Yetersizliği Hastasında Böbrek Yetersizliği
Özlem Yıldırımtürk
Poliklinikte Tip 2 Brugada EKG'si Gördüm Ne Yapmalıyım?
Kemal Göçer
13:40-13:50 Kalp Yetersizliği Hastalarında Diyaliz/Ultrafiltrasyon Tedavilerini Kime Yapmalıyım?
Ahmet Temizhan
Asemptomatik WPW Hastasına Yaklaşım
Ahmet Karaduman
13:50-14:00 Kalp Yetersizliği Hastasında Anemi Tanısı ve Yönetimi
Yeşim Akın
Tilt Testi Kime Yapalım? Nasıl Yorumlayalım
Yakup Yiğit
14:00-14:10 Kalp Yetersizliği Hastasında Hiponatremiye Yaklaşım
Emre Aslanger
Aritmik Mitral Kapak Prolapsusuna Yaklaşım
Gülşah Aktüre
14:10-14:20 Tartışma
14:20-14:30
ARA
14:30-15:20 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KALP YETERSİZLİĞİ SEBEPLERİ OLARAK RİTİM BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanları: Sabri Demircan, Mehmet Murat Sucu
TAVİ İÇİN GRİ ALANLAR
Oturum Başkanları: Ertuğrul Okuyan, Abdi Bozkurt
14:30-14:40 Pacing Sebepli Kalp Yetersizlikleri
Gökay Taylan
Düşük EF Düşük Gradient
A) Rezerv Varsa Yaparım
Derya Tok
14:40-14:50 VES ve Kalp Yetersizliği: Kime Ablasyon?
Serdar Demir
Düşük EF Düşük Gradient
B) Rezerv Olmasada Yaparım
Hamza Duygu
14:50-15:00 Atriyal Fibrilasyon ve Kalp Yetersizliği: Ablasyon için Uygun Hasta Seçimi Nasıl Olmalı?
Mustafa Yılmaz
Çoklu Kapak Hastalığı (Mitral Yetersizliği) Olan Hastada TAVİ Fonksiyonel My < 3 İse
A) Mitral Kapağa Müdahale Düşünmem
Çağrı Yayla
15:00-15:10 Atriyal Taşikardiler ve Kalp Yetersizliği
Mustafa Çetin
Çoklu Kapak Hastalığı (Mitral Yetersizliği) Olan Hastada TAVİ Fonksiyonel My < 3 İse
B) Mitral İçin Müdahale Düşünürüm
Tahir Bezgin
15:10-15:20 Tartışma
15:20-15:50 KAHVE MOLASI
15:50-16:30 UYDU SEMPOZYUMU
PKG'de Kontrol'ün Ötesinde: Kangrelor

Ertuğrul Okuyan, Uygar Çağdaş Yüksel
16:30-16:40 ARA
16:40-17:30 KARDİYAK BT’NİN KARDİYOLOJİ PRATİĞİNDE YERİ
Oturum Başkanları: Muzaffer Değertekin, Fahriye Vatansever Ağca
ESC KARDİYOONKOLOJİ KILAVUZU REHBERLİĞİNDE ONKOLOJİ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER OLAYLARA YAKLAŞIM NASIL OLMALI?
Oturum Başkanları: Uğur Nadi Karakulak, Saide Aytekin
16:40-16:50 Koroner Arter Hastalığı (Kalsiyum Skoru, BT Anjiografi)
Emel Çeliker Güner
Kanser Hastalarında Akut Koroner Sendroma Yaklaşım
Evin Bozçalı Polat
16:50-17:00 Kapak Hastalıklarında Periprosedürel Değerlendirme (Aort ve Mitral Perkütan İşlem Değerlendirmesi)
Uygar Çağdaş Yüksel
Kanser Hastalarında Venöz Tromboz ve Pulmoner Emboliye Yaklaşım
Zafer Büyükterzi
17:00-17:10 Protez Kapak Hastalıklarında BT Kullanımı
Gamze Babur Güler
Kanser Hastalarında Atriyal Fibrilasyona Yaklaşım
Yusuf Ziya Şener
17:10-17:20 Nonvalvüler Nonkoroner Endikasyonlar (Ablasyon Öncesi, Kardiyak Kitleler, Konjenital Kalp Hastalıkları)
İbrahim Altun
Kanser Hastalarında Hipertansiyona Yaklaşım
Uğur Nadi Karakulak
17:20-17:30 Tartışma

SALON A SALON B
08:30-09:20 ACİLDEKİ KALP YETERSİZLİĞİ HASTASINA YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Dilek Ural, Sanem Nalbantgil
SÖZLÜ BİLDİRİLER - 1
Oturum Başkanları: Can Yücel Karabay, Sedat Kalkan
08:30-08:40 Acilde Konjesyonun Değerlendirilmesi
Rezzan Deniz Acar
SS-1 Mthfr Mutasyonu Eşliğinde Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Hastasında Hibrit Yaklaşım = Pulmoner Endarterektomi+ Balon Pulmoner Anjiyoplasti+ Medikal Tedavi
Orhan Batur Şahin
SS-2 İpah'Tan KTEPH'E Kompleks Bir Pulmoner Hipertansiyon Vakası
İdil Buğday
SS-3 Yeni Tanımlanan Patojenik Mutasyona Sahip Gözden Kaçan Bir Fabry Ailesi
Abdullah Doğan
SS-4 İntravitreal Bevacizumab Tedavisinin Sol Kalp Fonksiyonlarına Etkisinin Speckle Tracking Ekokardiyografi ile İncelenmesi
Mehmet Şahinbaş
SS-5 Nadir Görülen Bir Mitral Yetmezlik Nedeni: Sol Atrial Fibröz Bant
Haydar Selçuk Demiray
SS-6 Kalp Yetmezliği Hastalarında Ekg Üzerinden Yapay Zeka Teknikleri ile Hipokalemi, Hiponatremi ve Hiperkaleminin Saptanması
Ufuk İyigün
SS-7 Biventriküler Kistik Yapı ile Prezente Olan Pazopanib Toksisitesi
Kübra Korkmaz
08:40-08:50 Hızlı Ventrikül Cevaplı Atriyal Fibrilasyon ile Gelen Kalp Yetersizliği Hastasına Yaklaşım
Tolga Sinan Güvenç
08:50-09:00 Akut Kalp Yetersizliği ile Başvuran Hemodinamisi Bozuk Hastaya Yaklaşım
Yelda Saltan Özateş
09:00-09:10 Acilde Perioperatif Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
Selda Murat
09:10-09:20 Tartışma
09:20-09:30 ARA
09:30-10:20 HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE GÜNCEL KONULAR
Oturum Başkanları: Mehmet Akif Düzenli, Abdurrahman Oğuzhan
TKD GENÇ YAPISAL GİRİŞİMLERDE ADIM ADIM PROSEDÜR
Oturum Başkanları: Can Yücel Karabay, Sedat Kalkan
Panelistler: Mehmet Murat Yiğitbaşı, Eyüp Avcı
09:30-09:40 Avrupa Hipertansiyon Derneği 2023 Kılavuzu Ne Getirdi?
Sadık Volkan Emren
ASD/PFO Kapama
Ayşe Nur Özkaya İbiş
09:40-09:50 Renal Denervasyonda Güncel Durum
Zafer Yalım
Mitral Balon Valvüloplasti
Ömer Furkan Demir
09:50-10:00 Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Dual Endotel Reseptör Antagonistlerinin Geleceği
Hülya Çiçekçioğlu
PDA Kapama
Mustafa Yenerçağ
10:00-10:10 Hipertansiyon Tedavisinde İlaç Dışı Yeni Tedavi Yöntemleri; Potasyum Takviyesi
Abdullah Sökmen
LAA Kapama
Özkan Bekler
10:10-10:20 Tartışma
10:20-10:50 KAHVE MOLASI
10:50-11:30 UYDU SEMPOZYUMU
Hiperkalemide Sürdürülebilir Potasyum Kontrolünün Yolu: Simkelma

Ertuğrul Okuyan, Özlem Yıldırımtürk
11:30-11:40 ARA
11:40-12:30 KORONER ARTER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE TARTIŞMALI KONULAR: KANITLAR VE GÜNLÜK PRATİK HER ZAMAN UYUMLU MU?
Oturum Başkanları: Erdoğan İlkay, Mustafa Kılıçkap
KARDİYOMETABOLİK RİSK! OBEZİTE, DİYABET, DİSLİPİDEMİ ÜÇGENİ VE ATEROSKLEROZ
Oturum Başkanları: Meral Kayıkçıoğlu, Öner Özdoğan
Vaka: Bilinen Koroner Arter Hastalığı Olmayan, 4 Aydır “Stabil” Karakterde “Tipik” Efor Anginası ile Polikliniğe Başvuran 58 Yaşında Erkek Hasta
Karşıt Görüşler
11:40-11:50 Hemen Koroner Anjiyografi Yapar ve Girişim Planlardım
Mustafa Mücahit Balcı
Diyabetik Hastalarda Yaklaşım
Turhan Turan
11:50-12:00 Hemen Koroner Anjiyografi Yapmazdım
Mikail Yarlıoğlu
Obezite Pandemisinin Çözümü Var mı?
Erdal Belen
Vaka: STEMI Sebebi ile LAD Suçlu Lezyona Primer Perkütan Girişim Yapılan Hastada; Dominant Mid RCA’da % 80 Darlık Saptanıyor;
Aynı Seansta Girişim Yapılmıyor ve Hasta Üç Hafta Sonra Kontrol Amaçlı Polikliniğe Başvuruyor. Hastanın Herhangi Bir Semptomu Mevcut Değil

Karşıt Görüşler
12:00-12:10 RCA Lezyonuna Hemen Girişimsel Müdahale Planlar ve Stentlerdim
Ayşe Saatçi Yaşar
Metabolik Riski Yüksek Hastada Diyet ve Yaşam Tarzı Değişikliği
Buğra Özkan
12:10-12:20 RCA Lezyonuna Hemen Girişimsel Müdahale Planlamazdım
İrem Müge Akbulut Koyuncu
Metabolik Riski Yüksek Hastalarda Farmakolojik Tedavi
Müge Ildızlı Demirbaş
12:20-12:30 Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:20 NASIL YAPALIM?: SOL KAPAK ÇOKLU HASTALIKLARINDA CİDDİYET DEĞERLENDİRME; KURALLAR VE MÜDAHALE SIRALAMAMIZ DEĞİŞİR Mİ?
Oturum Başkanları: Saide Aytekin, Mustafa Ozan Gursoy
TKD GENÇ ARİTMİ 2 KARŞIT GÖRÜŞ
Oturum Başkanları: Ömer Alyan, İbrahim Ethem Çelik
Panelistler: Emir Baskovski, Yasin Özen
13:30-13:40 AD+MY
Türkan Seda Tan Kürklü
Holter EKG Kayıtlarında 10.000 VES Gördüm - Medikal İzlerim
Ali Uğur Soysal
13:40-13:50 MY+AY
Kumral Çağlı
Holter EKG Kayıtlarında 10.000 VES Gördüm - Ablasyon Yaparım
Çağlar Özmen
13:50-14.00 MD+AD
Ayşe Çolak
Non-İskemik KMP ile Takipli LVEF%30 40 Yaşında Hasta - ICD Takarım
İdris Yakut
14:00-14:10 AY+MD
Dilay Karakozak
Non-İskemik KMP ile Takipli LVEF%30 40 Yaşında Hasta - ICD Takmadan İzlerim
Berat Uğuz
14:10-14:20 Tartışma
14:20-14:30 ARA
14:30-15:20 ATRİYAL FİBRİLASYONA GÜNCEL YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Dursun Aras, Taylan Akgün
KLİNİK PRATİKTE YAPAY ZEKA
Oturum Başkanları: Nurgül Keser, Tarık Kıvrak
14:30-14:40 AF Tanısında Dijital Teknolojilerin Yeri ve Kullanımı
Kıvanç Yalın
Aritmi Tanı ve Tedavisinde Yapay Zeka
Murat Kerkütlüoğlu
14:40-14:50 AHRE’de Antikoagülasyon
Hasan Koca
Sekonder Korumada Yapay Zekanın Yeri
Ufuk İyigün
14:50-15:00 AF Tedavisinde Antiaritmikler
Yengi Umut Çelikyurt
Kardiyovasküler Görüntülemede Yapay Zeka
Mevlüt Serdar Kuyumcu
15:00-15:10 Güncel Veriler Işığında AF Ablasyonu; Kime Önerelim / Nasıl Yapalım
Burak Sezenöz
Kalp Yetersizliği Erken Tanı ve Tedavisinde Yapay Zeka
Emirhan Hancıoğlu
15:10-15:20 Tartışma
15:20-15:50 KAHVE MOLASI
15:50-16:30 UYDU SEMPOZYUMU
Atriyal Fibrilasyon Hastalarında Paxiban’
Dursun Aras, Hülya Çiçekçioğlu
16:30-16:40 ARA
16:40-17:30 KORONER GİRİŞİMLERDE GÜNLÜK PRATİKTEKİ “SICAK” KONULAR
Oturum Başkanları: Vedat Aytekin, Eralp Tutar
HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE ZORLU SENARYOLAR
Oturum Başkanları: Mehmet Tokaç, Alparslan Kurtul
16:40-16:50 Koroner Kalsifik Lezyonlara Yaklaşım: Bataklığa Saplanmadan Önce Bilmemiz Gerekenler
İrfan Şahin
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Hipertansiyon Tedavisi
Sevgi Özcan
16:50-17:00 Hangi Distal Sol Ana Koroner Lezyonuna Perkütan Girişim Yapalım? Elimizde IVUS/OCT Olmasa Bile Yapalım mı?
Eser Durmaz
Yaşlı Kırılgan Hastalarda Hipertansiyon Tedavisi
Seyfeddin Gürbüz
17:00-17:10 LAD/D1 Medina 1,1,1 Bifürkasyon Lezyonuna Yaklaşım: Kime Provizyonel, Kime Planlı Çift Stent Stratejisi?
Serkan Kahraman
Dirençli Hipertansiyon Tedavisinde Yenilik Var mı?
Veysel Oktay
17:10-17:20 İlaç Salınımlı Balonların Koroner Girişimlerde Kullanılması: Gelecek Onların mı?
Muhammed Demir
Gebelikte Hipertansiyon Tedavisinde Yenilik Var mı?
Mustafa Doğduş
17:20-17:30 Tartışma

SALON B
09:00-10:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 2
Oturum Başkanları: Dursun Aras, Ertuğrul Okuyan
  SS-9 COVID-19 Hastalarında Lipid Profilindeki Zamansal Değişikliklerin Prognostik Önemi
Abdullah Ömer Ebeoğlu
SS-10 Genç Bir CTO Olgusu: Her Perimiyokardit Hastası Masum mu?
Mehmet Taşci
SS-12 Effect of Sodium Restriction on Pro-Brain Natriuretic Peptide Levels in Patients with Heart Failure With Reduced Ejection Fraction
Ersan Oflar
SS-13 Fibrosis-4 (FIB-4) İndex is Predictive of All-Cause Mortality in İndividuals with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (HFpEF)
Rabia Okumuş
SS-14Nadir Görülen, Yönetimi Zor Bir Olgu: Valve in Valve TAVİ Kapağında İnfektif Endokardit
Şevval İlke Güneysu
SS-15 Bilateral Subclavian Crush Syndrome After Pacemaker Implantation
Fatih Mehmet Uçar
SS-16 Atriyal Fibrilasyonun Tedavisinde Radyofrekans veya Kriyoablasyon Tercihi Yaparken Apple Skorunun Öngördürücülüğü
İdris Yakut
10:00-11:00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Konuşmacı: Gamze Babür Güler
KAYIT & KONAKLAMA


KAYIT BİLGİLERİ
KATEGORİ KATILIM ÜCRETLERİ
19 Ocak 2024 ve Öncesi
KATILIM ÜCRETLERİ
19 Ocak 2024 ve Sonrası
UZMAN TKD ÜYE 5500 TL 6500 TL
ASİSTAN TKD ÜYE 5000 TL 6000 TL
FİRMA YETKİLİSİ 5000 TL 6000 TL
DİĞER HEKİMLER 6000 TL 7000 TL
 • İndirimli kayıt ücretlerinden faydalanabilmek için, 19 Ocak 2024 tarihinden önce kayıt ücretlerinin kongre hesabına yatırılması ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekretaryasına e-posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.
KONAKLAMA BİLGİLERİ
OTEL KONAKLAMA ÜCRETLERİ
19 Ocak 2024 ve Öncesi
KONAKLAMA ÜCRETLERİ
19 Ocak 2024 ve Sonrası
Elexus Hotel - K.K.T.C. (Tek Kişilik Oda) 820 EUR 980 EUR
 • Paket fiyatlara 07 Mart giriş - 10 Mart çıkış olmak üzere 3 gece konaklama dahildir.
 • Organizasyon sekretaryası aracılığı ile konaklama almayan ve sadece kayıt yaptırıp sekretaryanın sunmuş olduğu kongre otellerinde konaklamayan katılımcıların 07 - 10 Mart 2024 tarihlerinde kongre merkezine giriş yapabilmeleri ve belirtilen günlerde 09:00 - 18:00 saatleri arasında otel konsepti dahilinde hizmetlerden faydalanabilmeleri için kongre kayıt ücretlerine ek olarak 3 günlük paket ödemeleri gerekmektedir. Bu tutarı ödemeyen katılımcıların kongre merkezine girişi sağlanamayacaktır.
 • Havalimanı otel arası geliş ve dönüş olarak gerçekleşecek toplu transferler için kişi başı transfer bedeli tek yön 50 EUR’ dur.

Kayıt ve Konaklama İptal Koşulları

 • Kongre kayıt ve konaklama iptal talepleri Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş. yazılı olarak bildirilmelidir.
 • 19 Ocak 2024 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları ve iptal edilen her oda için 1 gece ödemesi kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
 • 19 Ocak 2024 ’ten sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır. En geç 23 Şubat 2024 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili Türk Kardiyoloji Derneği ve Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş. sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.

HESAP BİLGİLERİ

Konaklama ödemeleri için,
Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş. Hesap Bilgileri
Hesap Adı : Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.
Banka Adı : Yapı Kredi Bankası
Şube : Beşiktaş Şubesi (014)
IBAN (TL): TR18 0006 7010 0000 0031 6095 52
IBAN (EUR): TR93 0006 7010 0000 0038 6451 64
Kayıt, stand, uydu sempozyum ve uzmanlarla buluşma ödemeleri için,
Türk Kardiyoloji Derneği Hesap Bilgileri
Hesap Adı : Türk Kardiyoloji Derneği İktisadi İşletmesi
Banka Adi Ve Şubesi : Akbank - Şişli Şube
Şube Kodu : 0054
Tl Iban No : TR44 0004 6000 5488 8000 1939 46

Kayıt, stand, uydu sempozyum ve uzmanlarla buluşma sponsorluk ücretleri Türk Kardiyoloji Derneği hesabına yatırılacaktır. Konaklama ve diğer tüm sponsorluk ücretleri Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş. hesabına yatırılacaktır.

BİLDİRİ/OLGU GÖNDERİMİ


EcomAgent
Son gönderim tarihi: 20 Ocak 2024

Bildiri/Olgu Gönderme Koşulları

Bildiri/Olgu sadece online sistem üzerinden sisteme giriş yapılarak gönderilebilir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Son bildiri gönderme tarihi 20 Ocak 2024 Cuma günüdür. Bildiri Gönderim Sistemi bu tarihte kapatılacaktır. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacak katılımcılar, “Yeni Kullanıcı” bağlantısından sisteme kayıt olmalıdırlar.
Kabul edilen bildiriler/olgular sadece sunulduğu taktirde TKD Arşiv Dergisi’nde yayınlanacaktır.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için “LookUs Bilişim” ile (+90 216 372 66 44) numaralı telefondan ya da [email protected] e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.

GENEL BİLGİLER


KONGRE TARİHİ ve YERİ
TKD Kardiyobahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi Toplantısı 07-10 Mart 2024 tarihlerinde Elexus Hotel, K.K.T.C’de gerçekleştirilecektir.

KONGRE DİLİ
Kongre dili Türkçe’dir.

YAKA KARTI
Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.

KONGRE KAYIT
Kayıt masası; 07-10 Mart 2024 tarihlerinde 08:00 - 21:00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka kartı, kongre çantası, katılım belgesi ve toplantı dokümanlarını kayıt masasından

SEKRETERYA HİZMETLERİ
Kongre merkezindeki danışma masası aracılığı ile sekretarya hizmetleriyle ilgili müracaatlarınız cevaplandırılacaktır

KATILIM BELGESİ
Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantı son günü olan 10 Mart 2024 tarihinde, katılım belgeleri verilecektir. Katılım belgelerini kayıt masasından alabilirsiniz.

KREDİLENDİRME
Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

DAVET MEKTUBU
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda hekim istihdam eden kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tur davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

BİLDİRİLER
Tüm bildiriler online bildiri sistemiyle web sayfası üzerinden toplanacaktır.

KKTC Seyahati İçin Önemli Notlar
KKTC`ye seyahat edecek olan T.C. vatandaşlarının bebek ve çocuk yolcular dahil olmak üzere fotoğraflı yeni çipli kimlik kartı olması zorunludur. Resmi otoritelerin kararı doğrultusunda fotoğraf bulunmayan kimlik kartına sahip misafirlerimiz uçuşa kabul edilmeyecektir.
KKTC`ye 18 yaşından küçük çocukların ebeveynlerinden biri ile gelmesi durumunda diğer ebeveynin ikamet ettikleri ildeki emniyet müdürlüğünden muvafakat alma zorunluluğu bulunmaktadır.
K.K.T.C’ ne nüfus cüzdanları ile giriş yapan misafirlerimize giriş işlemleri esnasında muhaceret polisi tarafından kırmızı mühürlü beyaz kâğıtlar verilecektir. Kırmızı mühürlü beyaz kağıtlar adaya nüfus cüzdanı ile giriş yapmış olan ziyaretçilerin adadaki geçici pasaportlarıdır. Lütfen adadan ayrılana kadar geçici pasaportlarınızı ve kimliklerinizi dikkatlice muhafaza ediniz. Adadan ayrılırken aynı belgelere ihtiyacınız olacaktır.

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI


İLETİŞİM


Nish İstanbul A Blok Kat:8 NO:47-48 Çobançeşme, Sanayi Cad 11, Yeni Bosna, Bahçelievler / 34196 / İstanbul
+90 (212) 221 17 30 - +90 (212) 221 17 38
+90 (212) 221 17 54
[email protected]
www.tkd.org.tr
Figür Kongre Organizasyonları ve Ticaret A.Ş.
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No:4 34360 Şişli / İstanbul
+90 (212) 381 46 00
+90 (212) 258 60 78
[email protected]